/* * Plugin Name: Metabox */ $prefix = 'ozellikler_'; $meta_box = array( 'id' => 'my-meta-box', 'title' => 'Custom meta box', 'page' => 'post', 'context' => 'normal', 'priority' => 'high', 'fields' => array( array( 'name' => 'Text box', 'desc' => 'Enter something here', 'id' => $prefix . 'text', 'type' => 'text', 'std' => 'Default value 1' ), array( 'name' => 'Textarea', 'desc' => 'Enter big text here', 'id' => $prefix . 'textarea', 'type' => 'textarea', 'std' => 'Default value 2' ), array( 'name' => 'Select box', 'id' => $prefix . 'select', 'type' => 'select', 'options' => array('Option 1', 'Option 2', 'Option 3') ), array( 'name' => 'Alt Yazı Seçeneği', 'id' => $prefix . 'dil', 'type' => 'radio', 'options' => array( array('name' => 'Alt Yazısız ', 'value' => 'altyazisiz'), array('name' => 'Alt Yazılı ', 'value' => 'turkcealtyazi') ) ), array( 'name' => 'Video Kalitesi', 'id' => $prefix . 'videokalitesi', 'type' => 'radio', 'options' => array( array('name' => '240p ', 'value' => 'p240p'), array('name' => '360p ', 'value' => 'p320p'), array('name' => '720p ', 'value' => 'p720p'), array('name' => '1080p ', 'value' => 'p1080p') ) ), array( 'name' => 'Checkbox', 'id' => $prefix . 'checkbox', 'type' => 'checkbox' ) ) ); add_action('admin_menu', 'mytheme_add_box'); // Add meta box function mytheme_add_box() { global $meta_box; add_meta_box($meta_box['id'], $meta_box['title'], 'mytheme_show_box', $meta_box['page'], $meta_box['context'], $meta_box['priority']); } // Callback function to show fields in meta box function mytheme_show_box() { global $meta_box, $post; // Use nonce for verification echo ''; echo ''; foreach ($meta_box['fields'] as $field) { // get current post meta data $meta = get_post_meta($post->ID, $field['id'], true); echo '', '', ''; } echo '
'; switch ($field['type']) { case 'text': echo '', '
', $field['desc']; break; case 'textarea': echo '', '
', $field['desc']; break; case 'select': echo ''; break; case 'radio': foreach ($field['options'] as $option) { echo '', $option['name']; } break; case 'checkbox': echo ''; break; } echo '
', '
'; } add_action('save_post', 'mytheme_save_data'); // Save data from meta box function mytheme_save_data($post_id) { global $meta_box; // verify nonce if (!wp_verify_nonce($_POST['mytheme_meta_box_nonce'], basename(__FILE__))) { return $post_id; } // check autosave if (defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE) { return $post_id; } // check permissions if ('page' == $_POST['post_type']) { if (!current_user_can('edit_page', $post_id)) { return $post_id; } } elseif (!current_user_can('edit_post', $post_id)) { return $post_id; } foreach ($meta_box['fields'] as $field) { $old = get_post_meta($post_id, $field['id'], true); $new = $_POST[$field['id']]; if ($new && $new != $old) { update_post_meta($post_id, $field['id'], $new); } elseif ('' == $new && $old) { delete_post_meta($post_id, $field['id'], $old); } } } Demirdöküm Nitromix Hata Kodları » Hızlı ve Garantili Çözümler

Demirdöküm Nitromix Hata Kodları

Makalemizde sunacağımız bilgiler Demirdöküm Nitromix P 24 – P28 – P 35 model kombilerde karşılaşılan arıza kodları ve anlamlarını içermektedir.

 1. F00/F10 Arıza Kodu Gidiş suyu sensör hatası.
 • Çözüm Gidiş suyu sensörü arızalı olduğunda veya kabloları yerinden çıktığında bu sorun yaşanabilmektedir. Tespit ve müdahale için mutlaka servisi arayın.
 1. F01/F11 Arıza Kodu Dönüş suyu sensör hatası.
 • Çözüm Dönüş suyu sensöründe arıza olduğunda veya kabloları yerinden çıktığında bu problemle karşılaşabilirsiniz. Bu arıza durumunda işi uzmanına bırakarak servis yardımı almalısınız.
 1. F20 Arıza Kodu Aşırı ısınma hatası.
 • Çözüm Kombide bulunan sensörlerin yüksek sıcaklığa eriştiğini belirten hata kodudur. Bu durumda önce cihaz petek konumunda ise petek vanalarını kontrol edin. Vanaların kapalı olmadığından, açık olduğundan emin olun. En az 3 petek vanası mutlaka açık olsun. Buna rağmen sorun devam ederse eğer resetleme işlemi uygulayın. Maksimum 3 resetleme sonrasında da sorun devam ediyor ise; pompa sıkışmış olabilir, ana eşanjör kireçlenmiş veya tıkanmış olabilir, üç yollu vana arızalı olabilir, kalorifer filtresinde tıkanma olabilir veya kalorifer tesisatı tıkalı olabilir. Net tespit ve çözüm için mutlaka Demirdöküm Servisi’nden yardım alın.

Demirdöküm Nitromix Hata Kodları

 1. F22 Arıza Kodu Tesisat su basınç hatası.
 • Çözüm Tesisatta bulunan suyun 1 bardan daha az olduğunu gösteren hata kodudur. Nitromix kombinin sağ alt tarafında bulunan mavi doldurma musluğunu sola çevirmeniz sisteme 1,5 bar kadar su basmanız gerekir. Musluğu çevirdiğiniz an kombiden su sesi gelir ve basınçta ilerleme olur. Ekranda beliren bar değerini takip edin. İdeal basınca ulaştığı zaman doldurma musluğunu mutlaka sağa çevirerek kapatın. Bu sayede sorun çözümlenmiş olur. Düzelme olmaz ise resetleme işlemi yapabilirsiniz. Yine de sonuç alamazsanız veya işlemi yapamazsanız servis yardımı alabilirsiniz.
 1. F23 Arıza Kodu Maksimum sıcaklık farkı hatası.
 • Çözüm Tesisattaki sirkülasyon hızının ya çok fazla ya da hiç olmadığını bildiren hata kodudur. Bu durumda tesisat ve kalorifer vanalarına bakarak kapalı ise vanaları açmalısınız. Sorun devam ederse de mutlaka Demirdöküm Servisi’ni aramalısınız.
 1. F26 Arıza Kodu Gaz valfi hatası.
 • Çözüm Kombide gaz valfinin yerinden çıkmış olduğunu ya da arızalı olduğunu bildiren hata kodudur. Kullanıcı olarak cihaza müdahale edemezsiniz. Yardım için Demirdöküm Nitromix Servisi’ni aramalısınız.
 1. F27 Arıza Kodu Alev algılama hatası.
 • Çözüm Nitromix kombide bu hata kodu var ise iyonizasyon elektrodu arızalı demektir. Bu gibi durumlarda sorun elektronik kartı ile alakalı da olabilir. Bu arıza durumunda teknik açıdan servis müdahalesi gerekmektedir.
 1. F28 Arıza Kodu Gaz besleme (gaz yokluğu) sorunu.
 • Çözüm Bu durumda önce dairenizdeki gazı kontrol edin. Gaz kontrolü yapın ve konutunuzda gaz olduğundan emin olun. Gaz vanaları kapalı ise mutlaka açın. Konutunuzda gaz yoksa eğer doğalgaz dağıtım şirketinden bilgi ve yardımları alın. Dairenizde gaz olmasına karşın yine de cihaz bu sorunu yaşattırıyor ise resetleme işlemi uygulayın. 3 resetleme sonrasında sorun hala devam etmekte ise servisi arayın. İyonizasyon ateşleme elektrodunda, elektronik kartta veya gaz valfinde sorun olabilir.
 1. F29 Arıza Kodu İyonizasyon hatası.
 • Çözüm Cihazın çalışma esnasında gaz beslemesinin kesildiğini belirten arıza kodudur. Alev algılanmıyor demektir. Bu durumda servis öncesi cihaza reset atın. Düzelme olmaz ise; gaz valfinde, anakartta ya da iyonizasyon elektrodunda problem olabilir. Servisi arayarak tespit ve çözüm hakkındaki yardımları alabilirsiniz.
 1. F32 Arıza Kodu Hatalı hava basınç sorunu.
 • Çözüm Kombide donma korumasında fan hızında bir sorun olduğunu belirten hata kodudur. Hatalı hava basıncı olduğu için cihaz muhtemelen çalışma yapmayacak bloke olacaktır. Fan, anakart gibi parçalarda sorun olabilmektedir. Net teşhis ve müdahale için servisi aramalısınız.
 1. F49 Arıza Kodu Voltaj hatası.
 • Çözüm Haberleşme bağlantı sorunu olduğunu bildiren hata kodudur. Yani konutunuza gelen veya kombinize gelen voltaj düşük ya da yüksek olabilir. Bu durum bir süre sonra düzelebilir. Bu yüzden bir süre beklemelisiniz. Bir süre bekleme sonrasında sorunda düzelme durumu olmaz ise servis yardımı alınmalıdır. Bu gibi durumlarda muhtemel sorun elektronik kart ile alakalı olmaktadır. Elektronik kart voltaj sebebi ile yanmış veya hasar görmüş olabilir. Bu durumda elektronik kart tamiri ya da değişimi ile sorun çözümlenir. Yalnız sorunun tekrar etmemesi amacı ile mutlaka kombi regülatörü kullanmalısınız.
 1. F61/F62/F63/F64/F65/F67 Arıza Kodu Ana kart hatası.
 • Çözüm Kombide ana kart sorunu olduğunu belirten hata kodlarıdır. F62 arıza kodunda sorun gaz valfiyle de alakalı olabilmektedir. F65 arıza kodunda anakart devresinde aşırı ısınma sorunu görülebilir. F67 arıza kodunda ise alev algılama durumu sebebi ile elektronik kart sorunu olabilir. Net tespit ve müdahale için bu gibi durumlarda mutlaka uzman yardımı almalısınız.
 1. F68 Arıza Kodu Alev sinyali dalgalanması.
 • Çözüm Kombide alev algılama sorunu olduğunu belirten hata kodudur. Bu duruma genelde karşımıza arızalı olarak çıkan parça elektronik karttır. Net tespit ve çözüm için mutlaka uzman yardımı alın.
 1. F70 Arıza Kodu Kartlar arasında uyumsuzluk hatası.
 • Çözüm Kombide bulunan ana kart ve ara yüz kartının birbirine tanımlanmamış olduğunu belirten hata kodudur. Bu duruma servis müdahale edeceği için Demirdöküm Servisi’ni aramalısınız. Önceden kartlardan birine müdahale edildi ise yanlış bağlantı olabilir. Müdahale olmadı ise sorun elektronik kart ile alakalı olabilir.
 1. F71 Arıza Kodu Su akış sensör hatası.
 • Çözüm Kombide su akış sensörü kablosunun yerinden çıkmış olabileceğini ya da sensörde sorun olduğunu bildiren hata kodudur. Bu durumda cihaza uzman servis tarafından müdahale edilmelidir.
 1. F72/F84/F85 Arıza Kodu Kalıcı maksimum sıcaklık farkı hatası.
 • Çözüm Bu sorun kombide gidiş dönüş sensörünün aynı sıcaklığı okuduğunu belirtir. Bu durumda kullanıcı olarak Demirdöküm Kombi Servisi telefonunu aramanız gerekir.
 1. F73/F74 Arıza Kodu Basınç sensör hatası.
 • Çözüm Bu hata kodlarından biri ekranda belirdiğinde sensörün kısa devre yaparak arızalandığını ya da kablosunun yerinden çıktığını söyleyebiliriz. Bu duruma ancak Nitromix Servisi müdahale edebilir. Servis yardımı almalısınız.
 1. F76 Arıza Kodu Termal sigorta hatası.
 • Çözüm Nitromix kombide aşısı ısınma sigortasının yerinden çıktığını ya da eşanjörde aşırı ısınmanın meydana geldiğini belirten hata kodudur. Sorunun çözümlenmesi adına önce cihazı resetlemelisiniz. Arıza durumu devam etmekte ise Nitromix Servis’ini aramanız gerekmektedir.
 1. F77 Arıza Kodu Gaz valfi motor hatası.
 • Çözüm Bu kod ekranda belirdiğinde önce Nitromix kombiyi birkaç kez resetleyin. Sonuç alamadığınız durumda mutlaka uzman yardımı alın.
 1. F83 Arıza Kodu Brülör devreye girdiği halde sıcaklık yükselmiyor.
 • Çözüm Bu durumda önce su basıncını kontrol edin. Tesisat suyu eksik olabilir. Basınç düşük ise su basma işlemi uygulayın. Basınç normal değerde ise sensörlerin okuduğu sıcaklık farkının çalışma koşullarına uygun olmadığını belirtir. Bu durumda cihazı resetlemeli, sorun devam ediyor ise uzman desteği almalısınız.
 1. F86 Arıza Kodu Yerden ısıtma kontak hatası.
 • Çözüm Cihazın bu uygulamayı sağlamadığı belirten hata kodudur. Arıza tespiti ve müdahale için Demirdöküm Servisi’nden yardım almalısınız.
 1. Err Arıza Kodu Kullanıcı ara yüz hatası.
 • Çözüm Kullanıcı ara yüz kartında haberleşme problemi olduğunu belirten hata kodudur. Öncelikle kombiyi resetleyin, sonuç alamadığınız her durumda Demirdöküm Servisi’ni arayarak yardım alabilirsiniz.

Yorumlar (12 Yorum)

 • Kombi Tamircisi Kombi Tamircisi

  Hata kodları ve çözüm önerilerini çok beğendim teşekkür ederim. Ancak Kombiye fazla su basılmış . 1,5 olması gerekiyor.fazla basılan suyu nasıl 1,5 bar a düşürebiliriz. Teşekkürler.

  HÜSEYİN RENTÜRK

  • Kombi Tamircisi Kombi Tamircisi

   Fikirleriniz ve düşünceleriniz için teşekkürler Hüseyin bey… Amacımız size her daim yardımcı olmaktır. Kombiye fazla su bastıysanız eğer basıncı düşürmek için; kombinize en yakın kaloriferin üst yan kısmını (hava alma müşürünü) açın.(hava alma müşürünü hava alma anahtarı ya da düz tornavida ile açabilirsiniz). Açtığınız zaman su gelecektir. Bir miktar su alın. Su aldığınız zaman basınç düşecektir. Bu şekilde basıncı 1,5 bara düşürdüğünüzde açtığınız bölümü kapatırsanız sorun kalmayacaktır.

   Kombi Tamircisi

 • Kombi Tamircisi Kombi Tamircisi

  Hata kotlari ve onerileriniz cok iyi oncelikli olarak tesekkur ederim .Kombi calisirken ekranda dusuk basinc hatasi verdi su basinci 2.2 değerinde görünüyor ne yapmak gerek yardımcı olursanız sevinirim.

  • Kombi Tamircisi Kombi Tamircisi

   Yorum ve görüşleriniz için teşekkürler Salih Bey… Yardımcı olabildiysek ne mutlu bize… Kombilerde basıncı ölçen basınç sondası vardır. Basınç sondasında sorun varsa yanlış ölçüyor veya basıncı yanlış gösteriyor olabilir. 2.2 basınç değeri düşük değil aynı zamanda çok yüksek de değil. Basınç sondasında sorun olabileceği için servis yardımı almanız gerekir.

   Kombi Tamircisi

 • Kombi Tamircisi Kombi Tamircisi

  kombının ıcındekı extra fılıtre nerede acaba

  • Kombi Tamircisi Kombi Tamircisi

   Merhaba Hakan Bey… Extra filtre her kombide bulunmaz. Bazı model ve çeşit kombilerde bulunur. Ancak bizim tarif edebileceğimiz şekilde değildir, yani siz bulamazsınız. Servis yardımı almanız gerekir.

   Kombi Tamircisi

 • Kombi Tamircisi Kombi Tamircisi

  ıyı gunler kombı 1,5 bar suyu doldurdugumuzda kombı calısmaya baslalyınca bir sure sonra bar basıncı 2,6 oluyor ve hata verıyor bızde bar basıncını dusuryoruz 2bara ve kombı dınlen me modunda gectıgınde bır barın alrında gosterıyor sızce sorun nedır acaba

  • Kombi Tamircisi Kombi Tamircisi

   Merhaba İzzet Bey… Kombinizin basıncında bi dengesizlik var. Yani basınç kullanıma bağlı yükselip düşüyor. Genleşme tankının havası eksik olabilir veya genleşme tankında delinme olabilir. Net teşhis için sorunu yerinde görmemiz lazım. Servis yardımı almalısınız.

   Kombi Tamircisi

 • Kombi Tamircisi Kombi Tamircisi

  Kombi inilti şeklinde sesler çıkarıyor ne yapmamız gerekir teşekkürler

  Fatih aslantas

  • Kombi Tamircisi Kombi Tamircisi

   Merhaba Fatih Bey… Kombi uzun süre bakımsız kalmış olabilir. Genelde bakımı düzenli yapılmayan kombilerde karşımıza çok sık çıkan bir arıza durumudur. Ancak birçok sebebi olabilir. Sesin nereden geldiğini ve hangi sebeple kombinin ses yaptığını ancak yerinde görebilirsek bilebiliriz. Fan, devir daim pompası, gaz grubu, üç yollu vana gibi parçalarda sorun olabilir. Küçük ve basit bir işlem de gerektirebilir. O yüzden uzman yardımı almanızı tavsiye ederiz.

   Kombi Tamircisi

 • Kombi Tamircisi Kombi Tamircisi

  merhaba benim kombi nitromix p24 sorun bu gun başladı kombi calısıyor ve bir anda petek bölumunu kapatıp stop ediyor hata koduda vermiyor saygılar

  • Kombi Tamircisi Kombi Tamircisi

   Merhaba Sadık Bey… Kombiniz kalorifer konumunda devreden çıkıyor. Bu durumun birçok sebebi vardır. Kombide pompa, elektronik kart, kalorifer sensörü gibi parçalarda sorun olabilir. Yine de net arıza tespiti için sorunu yerinde görmek gerekir. Servis yardımı almalısınız.

   Kombi Tamircisi

Uzmanına Sor / Yorum Yap

Hafta içinde sormuş olduğunuz sorular, yapmış olduğunuz yorumlar en geç 6 mesai saat içerisinde cevaplanmaktadır.

Faydalı Olabilir

Arızanı Çöz Pratik Bilgiler

Anketimize Katılın

Hangi Marka Kombi Kullanıyorsunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Görüşleriniz

Sitemiz Hakkında Görüşleriniz

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Ödeme Kolaylığı

Kredi Kartı ile Ödme

Benzer Yazılar