Demirdöküm RS ve GAS Brülör Arıza Kodları

Demirdöküm RS ve GAS Brülör Hata Kodları

Sayfamızda Demirdöküm RS 70 M TC – RS 100 M TC – RS 130 M TC – RS 190 M TC serisi gaz brülörleri arızaları aynı zamanda Demirdöküm GAS 9 PM TC – GAS 10 PM TC serisi gaz brülörü arızaları ve çözüm alternatifleri yer almaktadır.

Demirdöküm RS ve GAS Brülör Arıza Kodları

Brülör çalışmıyor. (ekranda sembolü belirir)

 1. Elektrik olmayabilir. Tüm anahtarların kapatılması gerekir. Sonrasında bağlantılar kontrol edilmelidir.
 1. Bir limit kontrol aygıtı (termostat) açık olabilir. Kontrol edilmeli, ayarlanmalı gerekli ise değiştirilmelidir.
 1. Bir emniyet kontrol aygıtı (termostat) açık olabilir. Kontrol edilmeli, ayar yapılmalı gerekirse değiştirilmelidir.
 1. Kontrol kutusu (beyin) arızalı olabilir. Cihaz resetlenmelidir.
 1. Kontrol kutusu sigortaları atmış olabilir. Kontrol edilmeli, gerek görülürse değiştirilmelidir.
 1. Elektrik bağlantılarında sorun olabilir. Bağlantılar kontrol edilerek düzeltilmelidir.
 1. Kontrol kutusu arızalanmış olabilir. Arıza görülürse değişimi yapılmalıdır.
 1. Gaz gelmiyor olabilir. Sayaç ve kontrol hattı arasındaki el ile çalıştırılan valfler kontrol edilerek açılmalıdır.
 1. Şebeke gaz basıncı yetersiz olabilir. Bölgenizin doğalgaz dağıtım şirketi ile görüşmeniz gerekir.
 1. Minimum gaz prosestatı kapatmıyor olabilir. Gereken ayarlamalar yapılması sorun görülürse parça değiştirilmelidir.
 1. Hava prosestatı çalışma konumunda olabilir. Kontrol edilmeli ayarlar yapılmalı ve gerekli ise parça değişimi uygulanmalıdır.
 1. Kam II servomotor kontağı kontrol kutusu 11-8 terminallerini çalıştırmıyor olabilir. Kam II’nın ayarlanması gerekir. Gerek görülürse servomotor değişimi yapılmalıdır.

Brülör çalışmıyor ve arızaya geçti sinyali yanıyor.

 1. Taklit alev olabilir. Yani alev olmamasına rağmen var gibi görünüyor olabilir. Kontrol kutusunun değişimi gerekir.
 1. Motor uzaktan kumanda anahtarı arızalı olabilir. Kontrol edilerek değişimi gerekir.
 1. Elektrik motoru arızalı olabilir. Kontrol edilmeli sorun görülürse değişimi yapılmalıdır.
 1. Motor koruması atmış olabilir. Üç faz yeniden geldiğinde termik röle sıfırlanmalıdır.

Brülör çalışıyor fakat kelebek valf maksimum açılınca duruyor. (ekranda sembolü belirir)

 1. Kam I servomotor kontağı kontrol kutusunun 9-8 uçlarını çalıştırmıyor olabilir. Kam I ayarı yapılmalı ve servomotor değiştirilmelidir.

Brülör çalışmaya başlıyor ve sonra arıza veriyor. (ekranda P sembolü belirir)

 1. Hava prosestatı yanlış ayarlanmış olabilir. Kontrol edilerek yeniden ayar yapılmalı ve gerekli ise parça değiştirilmelidir.
 1. Prosestat basınç noktası borusu tıkalı olabilir. Kontrol edilmeli tıkanıklık varsa temizlenerek tıkanıklık giderilmelidir.
 1. Namlu hatalı ayarlanmış olabilir. Kontrol edilerek gereken ayar yapılmalıdır.

Brülör çalışmaya başlıyor ve sonra arıza veriyor (ekranda sembolü belirir)

 1. Alev tespit devresinde sorun olabilir. Kontrol kutusunun değiştirilmesi gerekir.

Brülör ön süpürme aşamasında kalıyor. (ekranda sembolü belirir)

 1. Kam III servomotor kontağı kontrol kutusunun 10-8 uçlarını çalıştırmıyor olabilir. Kam III ayarı yapılmalıdır. Gerekli ise servomotor değişimi yapılmalıdır.

Brülör ön süpürmeden ve emniyet süresinden sonra arızaya giriyor ve alev görünmüyor (ekranda 1 sembolü belirir)

 1. VR selenoid çok az gaz geçişine izin veriyor olabilir. Geçişlerin artırılması gerekir.
 1. VR veya VS selenoid valfleri açılmıyor olabilir. Bobinin veya rektifayer devresinin yenilenmesi gerekir.
 1. Gaz basıncı düşük durumda olabilir. Basıncın regülatörden artırılması gerekir.
 1. Ateşleme elektrodu ayarı yanlış yapılmış olabilir. Kontrol edilerek hata var ise yeniden ayarlama yapılmalıdır.
 1. İzolasyon sıyrılması sebebi ile elektrot arıza yapmış olabilir. Kontrol edilmeli, sorun görülürse değişimi yapılmalıdır.
 1. Yüksek voltaj kablosunda sorun olabilir. Kontrol edilmeli, sorun varsa değiştirilmelidir.
 1. Yüksek voltaj kablosu yüksek sıcaklık sebebi ile deforme olmuş olabilir. Kontrol edilmeli deforme durumu varsa değiştirilmelidir. Tekrardan deforme olmaması açısından da korunmalı, önlem alınmalıdır.
 1. Ateşleme trafosunda sorun olabilir. Kontrol edilmeli, sorun görülürse değişimi yapılmalıdır.
 1. Valf arızalı ya da trafo elektrik bağlantılarında sorun olabilir. Kontrol edilmeli, sorun varsa düzeltilmelidir.
 1. Kontrol kutusunda sorun olabilir. Kontrol edilir, sorun görülürse değiştirilmelidir.
 1. Gaz hattı devresinde bir küresel valf kapalı durumda olabilir. Kontrol edilir, kapalıysa açılır.
 1. Boru tesisatında hava olabilir. Kontrol sağlanır, hava görülürse hava tahliyesi yapılır.

Alev göründükten hemen sonra brülör arızaya geçiyor

 1. VR selenoidi gaz geçişine çok az izin veriyor olabilir. Kontrol edilerek ayarı artırılmalıdır.
 1. İyonizasyon çubuğu yanlış ayarlanmış olabilir. Yerinde kontrol edilmeli, yanlış ayarlanmış ise doğru ayarlama yapılmalıdır.
 1. İyonizasyon elektrodu elektrik bağlantısında sorun olabilir. Bağlantılar tekrardan kontrol edilmelidir.
 1. İyonizasyon 6 mA’dan az yani yetersiz olabilir. Elektrotların konumunun kontrol edilmesi gerekir. Sorun görülürse düzeltilmelidir.
 1. Elektrot arızalanmış olabilir. Kablo çıkarılmalı ya da değişimi yapılmalıdır.
 1. Maksimum gaz prosestatı çalışıyor olabilir. Gereken ayar yapılmalı, sorun görülürse parça değiştirilmelidir.
 1. Kontrol kutusunda problem olabilir. Arıza görülürse parçanın değişimi yapılmalıdır.

Brülör başlatma döngüsünü arıza olmadan tekrar ediyor.

 1. Şebeke gaz basıncı minimum gaz prosestatının ayarlanmış olduğu değere yakın. Brülörün açılmasını takip etmekte olan, arka arkaya gerçekleşen basınç düşmeleri, prosestatın geçici anlamda açılmasına, brülörün durmasına sebep olur. Basınç tekrardan yükselir, prosestat yine kapanır ve ateşleme döngüsü bu şekilde tekrar eder. Bu işleyiş sonsuz olarak tekrarlanmaktadır. Bu arıza durumunda minimum gaz prosestatının işletme basıncının azaltılması gerekir. Gerek görülürse de gaz filtresi değiştirilmelidir.

Patlamalı ateşleme oluyor.

 1. Taklit alev durumu olabilir. Kontrol kutusu kontrol edilmelidir. Muhtemelen arızalı olduğu için değişimi yapılmalıdır.

Çalışma sırasında brülör arıza sebebi ile duruyor. (ekranda I sembolü belirir)

 1. İyonizasyon elektrodu ya da iyonizasyon kablosunda dorun olabilir. Parça kontrol edilmeli ve yıpranan parçaların değişimi yapılmalıdır.
 1. Hava prosestatı arızalı olabilir. Arıza görülürse parça değişimi yapılmalıdır.
 1. Maksimum gaz prosestatı devreye girmiş olabilir. Kontrol edilmeli, ayarlar yapılmalı ya da parça değiştirilmelidir.

Brülör durduğunda arızaya geçiyor. (ekranda sembolü belirir)

 1. Namlu taklit alevde alev kalıyor olabilir. Alevin ortadan kaldırılması gerekir ya da kontrol kutusunun değişimi gerekir.

Brülör 2.kademeye geçmiyor. (ekranda sembolü belirir)

 1. Namlu ayarı yetersiz olabilir. Kontrol edilerek yeniden ayarlanmalıdır.
 1. Ateşleme elektrodu yanlış ayarlanmış olabilir. Yerinde kontrol edilmeli gerekli ise yeniden ayarlanmalıdır.
 1. Fan hava klapesi yanlış ayarlanmış olabilir: aşırı miktarda hava oluşumu. Kontrol edilerek ayarlama yapılmalıdır.
 1. Ateşleme sırasında kapasite aşırı yüksek olabilir. Kontrol edilerek kapasite değeri azaltılmalıdır.

Uzmanına Sor & Yorum Yap

Hafta içinde sormuş olduğunuz sorular, yapmış olduğunuz yorumlar en geç 6 mesai saat içerisinde cevaplanmaktadır.

Petek Yıkama