canlı destek ariza kaydi canlı destek

Atmotec-Turbotec Arıza Kodları

Atmotec-Turbotec Arıza Kodları konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler yazımızı incelemeye alabilir. Bu yazımızda siz değerli tüketicilerimize özel bilgiler sunulmuş bulunmaktadır. İncelemeye aldığınızda zaten direk olarak Atmotec-Turbotec Arıza Kodları hakkındaki bilgileri bulabileceksiniz.

F0/F71 Arıza Kodu : Atmotec kombinin kaloriferlere yolladığı suyu ölçme görevinde olan sensöründe arıza olduğunu belirten hata kodudur. Bu durumda sensörde sorun var, bağlantılarında problem var ya da kablosu kopuk duruma diyebiliriz. Vaillant Servisi aramalısınız.

F1 Arıza Kodu : Atmotec kombinin kalorifer tesisatına giden dönüş suyunu ölçme görevinde olan sensöründe sorun, bağlantılarında hata ya da kablosunda problem olduğunu belirten arıza kodudur. Bu durumda Atmotec Servisi’ni aramalısınız.

F5 Arıza Kodu : Özellikle de bacalı kombi çeşitlerinde kötü gaz sisteminin içinde bulunan gazın doğru şekilde dış atmosfere atılmasının kontrolünü yapan ptc de sorun olduğunu ya da bağlantısında aksamalar olduğunu belirten uyarı kodudur. Atmotec Kombi Servisi ile iletişime geçiniz.

F6 Arıza Kodu : Yalnızca baca tip kombilerde hava sisteminin içinde bulunan temiz havanın içeriye doğru ulaşıp ulaşmadığını kontrol etme görevinde olan ptc sinde arıza olduğunu ya da bağlantılarında sorun meydana geldiğini belirten hata kodudur. Sorunun çözümü için 444 18 37 numaralı Atmotec Servisi ile görüşmelisiniz.

F10 Arıza Kodu : Atmotec kombinin petek tesisatına aktardığı suyu ölçme görevinde olan sensöründe sorun olduğunu veya kablolarının kısa devre yaptığını bildiren hata kodudur. Kesin teşhis ve çözüm için Vaillant Servisi’nden yardım almalısınız.

atmotec kombi ariza kodlari, turbotec hata kodlari

atmotec turbotec kombi kodlari

F11 Arıza Kodu : Turbotec kombi ekranında bu uyarı kodu belirdi ise kalorifer tesisatına gönderdiği dönüş suyunu ölçme görevinde olan sensöründe arıza vardır ya da kablolarında kısa devre oluşmuştur. Tüketici olarak yapabileceğiniz müdahale yoktur Vaillant Turbotec Servisi’ni arayınız.

F13 Arıza Kodu : Atmotec kombide F13 arıza kodu ntc sensöründe sorun, kablolarında aksama ve elektronik bağlantısında sorun olduğunu belirtir. Servisin görüp müdahale etmesi gereken bir durum olduğu için Atmotec Servis ile görüşmelisiniz.

F15 Arıza Kodu : Bacalı tip kombilerde atık gaz sisteminin içinde bulunan atık gazın dış ortama gönderilip gönderilmediğinin kontrolünü yapan aynı zamanda bunu ana karta bildiren ptc sinde sorun ya da kısa devre meydana geldiğinde bu uyarı kodu belirir. Bu durumda direk olarak Vaillant Atmotec Servisi aramalısınız.

F16 Arıza Kodu : Hem Atmotec hem de Turbotec modellerinin baca tip kombilerinde hava sisteminde yer alan temiz havanın kombi içine doğru ulaşıp ulaşmadığını kontrol eden ptc sinde kısa devre olduğunda ya da sensör arıza yaptığında bu uyarı kodu belirmektedir. Vaillant Servisi’nin müdahale etmesi gereken bir durum olduğu için cihaza müdahale etmeyiniz servis desteği alınız.

F20 Arıza Kodu : Atmotec komninin gidiş sensörü termik bağlantısında sorun ya da hata olduğunu bildiren hata kodudur. Kısacası limit sensöründe sorun olduğu anlamına gelmektedir. Atmotec kombide bu uyarı kodu olduğunda cihaz sürekli çalışmaktadır. Bu durumda bir süre kadar beklenmelidir sorun düzelmezse de Vaillant Kombi Servisi ile görüşülmelidir.

F22 Arıza Kodu : Kuru yanma anlamına gelen arıza kodudur. Bu durumda tesisatta su olmayabilir, pompa sıkışmış olabilir, pompa gücü yetersiz olabilir, su basınç sensör kablosunda sorun olabilir. Cihazın suyu eksik ise su basmalısınız. Sorun devam eder ise teknik servis yardımı almanız gerekir.

F23 Arıza Kodu: Yetersiz su olarak ya da gidiş dönüş sensörleri arasındaki sıcaklık farkının yüksek olduğunu anlayabileceğimiz bir arıza kodudur. Kombinin suyu eksik ise su doldurmalısınız. Su basıncı normal durumda ise pompa arızalı olabilir, cihazda hava olabilir… Bu duruma ancak servis ekipleri müdahale edebileceğinden servis yardımı almalısınız.

F24 Arıza Kodu: Cihazdaki suyun yeterli olmadığını ya da gidiş suyu sensörlerindeki sıcaklık artışının hızlı olduğunu belirtir. Pompanın sıkışmış olması, gücünün yetersiz olması, tesisatta havanın olması sebebi ile de yaşanılmaktadır. Bu arıza durumunda önce cihazın su basıncına bakmalı düşük ise su basmalısınız. Bar değeri normal ise teknik açıdan mevcut sorunların tespiti adına servis yardımı almanız gerekir.

F25 Arıza Kodu : Atmotec kombide limit termostatında sorun olduğunu bildiren hata kodudur. Kombi soğuyana kadar beklemelisiniz kombi soğuduğunda normale dönecektir. Sorun bu şekilde düzelmez ise Vaillant Atmotec Servisi aramalısınız.

F26 Arıza Kodu : Atmotec kombiye elektrik akımının doğru orantıda gelmediğini bildiren hata kodudur. Atmotec kombide bu uyarı kodu olduğunda ya elektronik kartta ya da gaz walfinde sorun var demektir. Atmotec Servisi ile görüşmeniz gerekmektedir.

F27 Arıza Kodu : Gaz walfinin kapalı durumda olduğu fakat iyonizasyon alev algılama sinyalini gönderdiğinde Atmotec kombi ekranında bu hata kodu belirir. Gaz ventilinde kaçak söz konusu olabilir ya da iyonizasyon elektrodunda problem olabilir. Bu durumda tüketici olarak Atmotec Servisi aramalısınız.

F28 Arıza Kodu : Atmotec kombide ateşleme başarısızlığı olduğunda bu uyarı kodu belirmektedir. Bu durumda cihazı resetleyiniz. Resetleme işleminden sonra sorun düzelmezse cihaza gaz girişi olmuyor olabilir ya da gaz walfinde sorun olabilir. Servisin müdahalesi gerekmektedir. Atmotec-Turbotec Arıza Kodları arasında sıklıkla karşımıza çıkmaktadır ve kullanıcı müdahalesi kadar servis müdahalesi de gerektirebilmektedir.

F29 Arıza Kodu : Atmotec kombi çalışır vaziyette iken alev söndüğünde ve cihaz arızaya geçtiğinde bu uyarı kodu ekranda belirmektedir. Bu durumda kombi çalışır durumdan çıkar ve verim alınmamasını sağlar. Atmotec kombiye gelen gaz girişinde sorun varsa ya da gaz yetersiz kalıyor ise bu sorun yaşanır. Vaillant Atmotec Servisi aramalısınız.

F33 Arıza Kodu : Hava prosestatı kontakları kapalı değil de açık kaldığı zaman Atmotec kombide bu sorun yaşanır. Bunun sebebi hava prosestatının görevini gerçekleştirmemesi yani çalışmaması ya da baca kısmı halkalarının montajının doğru olmamasıdır.

F36 Arıza Kodu : Atmotec kombide bu uyarı kodu belirdiğinde yanma sonrası meydana gelen atık gaz çıkış işlemini algılamıyor yani görevini yerine getirmiyor demektir. Yanma havası yeterli değilse ya da baca tıkalı ise bu sorun yaşanır. Bu durumda yine Atmotec Servisi ile görüşünüz.

F49 Arıza Kodu : Voltaj düşüklüğü sebebi ile oluşan bir sorundur. Gerilime bağlı kısa devre ortaya çıkmıştır. Bu durumda ilk önce elektrikçiden yardım almalı voltaj ölçümü yaptırmalısınız. Voltajlar düşük ise regülatör kullanmalısınız. Voltajlar normal değerde ise servisi çağırmalısınız.

F61 Arıza Kodu : Atmotec kombide F61 hata kodu gaz walfi hatası olarak bilinir. Gaz valfinde, elektronik kartta ya da kablo grubunda sorun var diyebiliriz.

F62 Arıza Kodu : Gaz armatörü ventillerinde kapatma gecikmesi yaşandığından kaynaklanan arıza kodudur. Servis yardımı almak gerekir.

F63 Arıza Kodu : İşlemci arızası sebebi ile elektronik kartta sorun olduğunu belirte hata kodudur. Kart hasar gördü ise cihazdan hiçbir şekilde verim alamazsınız ve Atmotec Servisi arayınız.

F64 Arıza Kodu : Atmotec kombinin tesisatındaki suyun hem dönüş hem de gidişini ölçerek doğru olup olmadığını kontrol eden sensörünün kısa devre yapması ya da elektronik kartta arıza olması sebebi ile kombi ekranında beliren hata kodudur. Bu durumda servis müdahalesi gerekmektedir. Atmotec Servisi aramalısınız.

F65 Arıza Kodu : Atmotec kombide elektronik kartta gereğinden fazla ısınma meydana geldiğinde cihaz arızaya geçmekte ve bu uyarı kodu belirmektedir. Kısacası elektronik kart hasar görmüş diyebiliriz. Bu durumda Vaillant Servis ile görüşmelisiniz.

F67 Arıza Kodu : İyonizasyon geriliminin olması ve bu yüzden de voltajları etkileyerek elektronik kaetın arıza göstermesini anlatan hata kodudur. Elektronik kartın arıza yapması durumunda cihaz çalışmaz. Yapılabilirse kartın tamiri yapılmalı mümkün değilse yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

F70 Arıza Kodu : Atmotec kombinin elektronik kartı ile ekran kartı uyuşmadığında ekranda bu uyarı kodu yer almaktadır. Kombiye müdahale edilip ekran kartı veya elektronik kart değişimi yapıldı ise ve bu işlemden sonra bu uyarı kodu ekranda belirdi ise servis ayarlarının yapılması gerekmektedir. Cihaza müdahale edilip elektronik kart ya da ekran kart değişimi yapılmadı ise yine de kombi ekranında bu uyarı kodu var ise elektronik kart arızalanmış demektir. Vaillant Servis ile görüşmelisiniz.

F72 Arıza Kodu : Atmotec kombinin kalorifer tesisatındaki suyun hem gidiş hem de dönüşünü ölçerek doğru olup olmadığının kontrolü yapan sensöründe arıza meydana gelmiş demektir ve parçanın değişimi gerekmektedir. Bu durumda parça değişimi için Vaillant Servisi’ne ulaşmalısınız.

F73 Arıza Kodu : Atmotec kombide basınç sensörü arızalı olduğunda bu uyarı kodu belirir. Kısacası basınç sensörü arızalıdır ya da kabloları kısa devre yapmıştır. Mutlaka Atmotec Servisi’ni arayınız.

F75 Arıza Kodu : Basınç sensörü pompanın çalışması ile meydana gelen farkı algılamıyor ise kombi ekranında bu uyarı kodu belirmektedir. Bu durumda basınç sensörü ya da pompa arızalı olabilir. Bunun yanı sıra sistemde hava olabilir. Su basıncı da düşük olabilir. Vaillant Atmotec Servisi’ni arayınız.

F77 Arıza Kodu : Yoğuşma suyu pompa sorunu yaşandığında Atmotec kombide F77 uyarısı bulunmaktadır. Bu durumda yoğuşma suyu pompası arızalı diyebiliriz ya da kablosunda sorun var diyebiliriz. Cihaza müdahale etmeden Vaillant Servisi’nin 444 18 37 numaralı telefonunu aramalısınız.

Atmotec-Turbotec Arıza Kodları hakkındaki bilgileri incelediniz. Bu gibi durumlarda önerimiz her şeyden önce servis yardımı almanızdır. Bunun için de Atmotec-Turbotec Arıza Kodları hakkındaki yardımları bizlerden alabilirsiniz.

footer logo
Kombitamircisi.com.tr olarak sizlere kombi servisi hizmetini daima HIZLI ve GARANTİLİ olarak sunuyor. Bizleri takip ederek güncel kampanyalardan haberdar olabilirsiniz.
sosyal medyada biz
facebook twitter youtube google instagram
kredi kartı ile kapıda ödeme
visa master card
iletişim bilgileri
telefon
444 1 837
infomailkombitamircisi.com.tr
adres
Esentepe Mh. Milangaz Cd. Asia Residence A Blok K:7 D:19
biz size ulaşalım
Online Servis Talebinde Bulunarak, Bizlere Ulaşarak Kayıt Bırakabilirsiniz. talep oluştur En Kısa Sürede Dönüş Yapacağız!

E-Bültene Kayıt Olun

Kombitamircisi.com.tr adresine kayıt olarak güncel kampanyalardan ve haberlerden ilk haberdar olan siz olun!
rapid ssl

Marka ve Logolardan Bağımsız Özel Servistir.

© Copyright Tüm Hakkı Saklıdır. 2016 Kombitamircisi.com.tr